Przygotowanie niniejszych audycji zostało sfinansowane ze środków otrzymanych przez Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej od Gminy Miejskiej Jarosław w ramach realizacji zadania publicznego „Promowanie postaw proabstynenckich i trzeźwościowych poprzez informacyjno-edukacyjne kampanie radiowe o zasięgu lokalnym”

  1. 01 maja 2020
  2. 15 maja 2020
  3. 29 maja 2020
  4. 12 czerwca 2020
  5. 26 czerwca 2020