Przygotowanie niniejszych audycji zostało sfinansowane ze środków otrzymanych przez Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej od Gminy Miejskiej Jarosław w ramach realizacji zadania publicznego „Promowanie postaw proabstynenckich i trzeźwościowych poprzez informacyjno-edukacyjne kampanie radiowe o zasięgu lokalnym”

INFORMACJA

1. 01 maja

2. 15 maja

3. 29 maja

4. 12 czerwca

5. 26 czerwca

6. 10 lipca

7. 24 lipca

8. 31 lipca

9. 7 sierpnia

10. 14 sierpnia

11. 21 sierpnia

12. 28 sierpnia

13. 4 września

14. 18 września

15. 2 października

16. 16 października

17. 30 października

18. 13 listopada

19. 27 listopada

20. 11 grudnia