Ksiądz Biskup Marian Rojek (biskup pomocniczy przemyski w latach 2006–2012, biskup diecezjalny zamojsko-lubaczowski od 2012), który 30 kwietnia obchodził swoje imieniny – przesłał nam, z darem wlanej modlitwy – podziękowania za „życzenia, modlitwę i wszelką życzliwość”. Jest On Przyjacielem naszego opactwa pod wieloma aspektami, m. in. jako fundator renowacji jednej z kaplic różańcowych, a obecnie jednej stacji drogi krzyżowej wzdłuż murów.