Ksiądz Prałat Marian Rajchel w czwartek po południu wrócił ze szpitala do domu.

W ten sam dzień odprawił Mszę Świętą w kaplicy sióstr benedyktynek.

W kolejne dni koncelebrował Eucharystie w kościele św Mikołaja i św. Stanisława, podczas których głosił już Słowo Boże.

Modlimy się nieustannie o Jego całkowity powrót do zdrowia oraz o odzyskanie wszystkich sił potrzebnych do tak cennej pracy duszpasterskiej.