1. Módlmy się w tym miesiącu częściej niż zwykle za zmarłych. W tych tygodniach tyle znanych nam osób opuszcza ten łez padół płaczu. 
 2. Możemy już odwiedzać cmentarze. Przypominamy, że decyzją papieża Franciszka osoby modlące się za zmarłych na cmentarzu mogą zyskać odpust zupełny w osiem dni listopada dowolnie przez siebie wybranych. Odpusty zupełne za zmarłych mogą również uzyskać osoby pozostające w tym czasie w domu. Warunki podawaliśmy tydzień temu.
 3. Wypominki w dni powszednie o 17:30. Dzisiaj o 16:45. W każdy poniedziałek wieczorem Msza Święta w intencji dusz wypomnianych.
 4. U nas spowiedź rano od 6:30, potem od 9:00 do 11:00 i wieczorem od 17:00. Jutro wyjątkowo spowiedź dopołudniowa tylko do Mszy o 10:00. W tych samych godzinach można prosić o udzielenie indywidualnej Komunii poza Mszą Święta.
 5. W związku z kolejnymi rządowymi środkami bezpieczeństwa w liturgii w naszym kościele może uczestniczyć jednocześnie 35 osób z zachowaniem odstępu od siebie,  zakryciu twarzy i nosa oraz dezynfekcji rąk. W tygodniu ta ilość w Kaplicy zmniejsza się do 12.
 6. W liturgii wspominamy: w środę św. Marcina z Tours, biskupa, w czwartek św. Jozafata, biskupa i męczennika, w piątek świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna pierwszych męczenników Polski.
 7. W środę sto druga rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. 
 8. Abp Adam Szal prosi, aby w ten dzień podjąć żarliwą modlitwę, ofiarować uczynki pokutne i wyrzeczenia w intencji naszej Ojczyzny i Kościoła Świętego. Wieczorem zaśpiewamy „Boże coś Polskę”. Zwracając się do wszystkich prosi ponadto, aby gromadząc się w dogodnej porze we wspólnotach rodzinnych wspólnie odmówili tajemnicę różańca Zesłanie Ducha Świętego – najlepiej w łączności z Jasną Górą – w następujących intencjach: o zgodę i pokój w naszej Ojczyźnie, o ustanie pandemii i zdrowie dla wszystkich chorych i cierpiących, w intencji służb medycznych, mundurowych oraz wolontariuszy, którzy z heroicznym poświęceniem posługują chorym i cierpiącym.
 9. Obchody miejskie będą w tym roku mieć zasadniczo charakter indywidualny.
 10. Okażmy też nasz patriotyzm i solidarność z wszystkimi Polakami wywieszając przy naszych domach biało-czerwone flagi narodowe.
 11. Za tydzień wieczorem modlitwy o rychłą beatyfikację Służebnicy Bożej Anny Jenke.
 12. W Kawiarence do odebrania rogale św. Marcina.
 13. Metropolita Przemyski zmienił moment odmawiania „Modlitwy do świętego Michała Archanioła”. Odtąd będziemy to czynić po błogosławieństwie mszalnym. Dopiero potem stosowna pieśń.