W dniu dzisiejszym na trenie Jarosławskiego Opactwa zrealizowane zostało wydarzenie pod nazwą

„1920 – CUD NIE TYLKO NAD WISŁĄ”

Jego celem było upamiętnienie Bitwy Warszawskiej oraz bohaterstwa ogółu polskiego społeczeństwa tamtych trudnych czasów i upowszechnianie wiedzy na powyższy temat. Odbiorcom ukazano wagę tego wydarzenia w skali naszego kraju, Europy i Świata..

Jednym z często pomijanych aspektów Bitwy Warszawskiej jest znaczące wsparcie, jakiego polskim bohaterom udzielali w tamtym okresie nasi przyjaciele z Węgier. Jako jedni z nielicznych zapewniali nam dostawy tak ważnej podczas współczesnych wojen amunicji – przynajmniej trzy razy w trakcie całego konfliktu polsko-bolszewickiego. Węgrzy zapewniali także bezpieczny tranzyt przez swoje państwo konwojów z innych części Europy do Polski.

Stanowiąca rdzeń wydarzenia konferencja została utrwalona w formie nagrania, którego można posłuchać po kliknięciu w poniższy link.

KLIK!

PROGRAM WYDARZENIA

10.00 Msza Święta dziękczynna za zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej i za przyjaźń węgierko-polską

11.00 Catering

11.30 Rozpoczęcie sympozjum. Przywitanie gości

11.45 Dr hab. Bronisław Nowak, dr hab. Adrienne Körmendy – „Geneza i okoliczności wybuchu wojny polsko-bolszewickiej” (perspektywa europejska)

12.15 Poseł RP Piotr Babinetz – „Wojna polsko-bolszewicka (1919-1921)”

12.45 Wernisaż wystawy „1920 – Cud nie tylko nad Wisłą”

13.15 Dr Jarosław Szarek – „Przebudzenie Polaków. 1920 Prawdziwy cud nad Wisłą”

13.45 Prof. Endre László Varga – „Polacy i Węgrzy 1920”

14.15 Catering

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministra Obrony Narodowej w ramach programu „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Wdzięczni Bohaterom 1920 r”

WIRTUALNA WYSTAWA „1920 – CUD NIE TYLKO NAD WISŁĄ”