• Zgodnie z polską tradycją od dzisiejszej niedzieli zasłaniamy krzyże. Czyni się to nie po to, aby Jezusa stracić z oczu, ale by tym bardziej zwrócić uwagę na Jego zbawcze cierpienie dla każdego i każdej z nas. Będziemy czekać z utęsknieniem na wielki piątek, kiedy naszym oczom ukażą się Jego Święte Rany – tak jednoznaczne znaki Jego Miłości. 
  • Przypominamy, że w sprawowanych eucharystiach może uczestniczyć jedynie 5 osób. W duchu odpowiedzialności za życie swoje oraz bliźnich, a także w duchu posłuszeństwa Kościołowi, niech uczestniczą w nich tylko te osoby, które zamówiły intencje na dany dzień.
  • Przypominamy również, że dyspensa Księdza Biskupa od obowiązku uczestniczenia w eucharystii niedzielnej i świątecznej obowiązuje do odwołania!
  • Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej RADIO FARA zaprasza dzieci i młodzież do uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych, które będą transmitowane na antenie Radia. Dla dzieci rozpoczną się jutro, tj. 30 marca w godzinach 9.00, 14.00 i 19.30, a dla młodzieży od wtorku o godz. 12.20. 

Wielkopostne rekolekcje dla dzieci – DROGA DO NIEBA

Wielkopostne rekolekcje dla młodzieży – ANTIDOTUM

  • W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. Ponieważ do rzeczy niemożliwych nikt nie jest zobowiązany, to przed Panem Bogiem nie ma w tym miesiącu istotnej przerwy w obchodzeniu pierwszych piątków i sobót miesiąca. Weźmy udział w Mszy Świętej transmitowanej z dowolnego kościoła i przyjmijmy duchowo Komunię Świętą pragnienia.
  • Nagrania do nabożeństwa pierwszosobotniego znajdziemy na stronie internetowej Sekretariatu Fatimskiego.
  • Spowiedź u nas do odwołania po uprzednim umówieniu się telefonicznym na nr 505 902 862.
  • Zapoznajmy się z aktualnym nauczaniem naszego metropolity:

Zarządzenie Metropolity Przemyskiego z 25 marca 2020 r.

Słowo Metropolity Przemyskiego do osób chorych, starszych, ludzi cierpiących, przebywających w szpitalach, zakładach opieki leczniczej, domach pomocy społecznej

Słowo Metropolity Przemyskiego do pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, kapelanów szpitalnych i wolontariuszy

Orędzie Metropolity Przemyskiego na Święte Triduum Paschalne 2020

  • Od powietrza, głodu, ognia i wojny Wybaw nas Panie!