1. Wczoraj rozpoczęła się Oktawa Modlitw o Jedność Chrześcijan. Potrwa do soboty włącznie, kiedy przypada Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.
  2. Pamiętajmy, że kto w tych dniach uczyni cokolwiek dla jedności Kościoła (np. modlitwa, post, jałmużna, studium, posługa liturgiczna itp.) i weźmie udział w jego zakończeniu, może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
  3. We wtorek Dzień Babci, a nazajutrz Dzień Dziadka. Zapraszamy do kościoła, aby pomodlić się tak za żyjących jak i za zmarłych.
  4. Zarząd Oddziału Sybiraków w Jarosławiu zaprasza Członków i Sympatyków Związku na Mszę Świętą i spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w Kolegiacie 21 stycznia od 10:00.
  5. W środę od 11:00 przy kaplicy na Starym Cmentarzu obchody 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
  6. W sobotę u nas od 9:30, Spotkanie Rodziny Szkaplerznej Podkarpacia z Eucharystią o 12:00. Zaproszeni są wszyscy, którzy noszą szkaplerz karmelitański oraz chętni.
  7. Z tej racji spowiedź w sobotę od 9:00 do 11:00 w kościele, ale Msza Święta o 10:00 w Czarnej Kaplicy.
  8. Na leczenie Damiana Iwosy wolontariusze tydzień temu zebrali u nas dwa tysiące osiemdziesiąt jeden złotych. Niech Dobry Bóg wszystkim to wynagrodzi.
  9. Za tydzień będziemy po raz pierwszy przeżywać: „Niedzielę Słowa Bożego” ustanowioną niedawno przez papieża Franciszka.
  10. W środę zebrała się komisja z ekspertami z Krakowa, Przemyśla i Jarosławia, aby ocenić stan naszego kościoła. Najbardziej niepokojąca wydawała się zupełnie nowa szczelina, która pojawiła się nad miejscem, z którego – aby do niej dotrzeć – trzeba było zbudować specjalne rusztowanie. Szukając przyczyn odkryliśmy prawdziwy problem, którym jest zniszczona więźba i pokrycie dachowe. Nakazano nam jak najszybciej wymienić je w całości, a wcześniej wzmocnić sklepienie nad nawą główną, aby w czasie prac na dachu właśnie ono nie doznało nieodwracalnych szkód. Prosimy o modlitwę, bo jest to przedsięwzięcie niebotycznie przekraczające nasze możliwości finansowe oraz wszystkie dotychczas otrzymane dofinansowania. Prosimy także o skuteczne rady i wszelką inną pomoc w podjęciu tego zadania.
  11. Nasze wspólne troski od razu polećmy możnemu Patronowi: Święty Michale, Archaniele…