1. W tym tygodniu wspomnienia wielu świętych. Jutro bł. Czesława, w środę św. Marii Magdaleny, w czwartek św. Brygidy – Patronki Europy, w piątek św. Kingi, w sobotę świętego Jakuba Apostoła – patrona tak zwanego Szlaku Jakubowego biegnącego z Hiszpanii przez całą Europę m.in. przez Jarosław i nasze Opactwo, a za tydzień Joachima i Anny – Rodziców Najświętszej Maryi Panny.
  2. Dziś o 19:00 zapraszamy na koncert do Kolegiaty. Wykonają go Adrian Nowak na harfie i Łukasz Stanisławczyk na pianinie.
  3. W jednym z okien kościelnych od zewnątrz umieściliśmy kilka dużych fotografii, aby każdy z nas mógł się na moment znaleźć na szczycie rusztowań stojących w kościele. Po odsłonięciu tynku i niestety – częściowo – sztukaterii wyszło to, czego tak się obawialiśmy: pęknięcia sklepienia biegną wzdłuż i wszerz, a w niektóre można włożyć dłoń. Cieszmy się tym rusztowaniem i tymi pracami, bo zostały podjęte w przysłowiowe “za pięć dwunasta”. Ratowanie sklepienia będzie bardzo żmudne, ale ufamy doświadczonym wykonawcom. Bogu niech będą dzięki.
  4. Jutro wracamy do Czarnej Kaplicy, a w sobotę przed południem posprzątamy świątynię na następną niedzielę. Jak dotąd możemy zawsze liczyć na grupę ludzi, którzy pomagają nam w tym bezinteresownie. Dodatkowo uzyskaliśmy ostatnio zapewnienie o bezpłatnym czyszczeniu wszelkich chodników i dywanów na potrzeby kościoła. Bóg zapłać.
  5. Dzisiaj z okazji zbliżającego się dnia św. Krzysztofa błogosławieństwo pojazdów mechanicznych. Dotyczy ono na pierwszym miejscu osób, a następnie samych pojazdów, dlatego pomódlmy się najpierw wewnątrz świątyni, a kapłan na zewnątrz pokropi pojazdy wodą święconą. W tym roku z uwagi na reżim sanitarny nie kropimy osób. Przyjmijmy jednak to błogosławieństwo czyniąc znak krzyża. Obok prasy katolickiej gratisowe obrazki św. Krzysztofa z modlitwą kierowcy.

Bóg w Trójcy Świętej jedyny pragnie, abyśmy różnymi drogami tego świata pobożnie i rozsądnie dążyli do nieba, gdzie On nam przygotował wieczne mieszkanie.

Ostatecznym celem naszej ludzkiej drogi jest sam Bóg i wieczna wspólnota dzieci Bożych z Ojcem, Synem i Duchem Świętym.

Zgromadziliśmy się dzisiaj, aby prosić Boga o opiekę i błogosławieństwo, byśmy dobrze, rozsądnie i bezpiecznie mogli się posługiwać naszymi pojazdami na różnych drogach dla dobra naszego i bliźnich. Prośmy, aby Chrystus, który jest naszą drogą, był zawsze z nami i prowadził nas do celu podróży i życia.

wspólnie: Ojcze nasz…

Boże, Ty mocą swojego Słowa stworzyłeś wszechświat, dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem i moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli. Spraw, aby te pojazdy, które są dziełami ludzkiej mądrości i pracy, dzięki Twojemu błogosławieństwu służyły dobru ludzi, ich pracy i wypoczynkowi.

Za wstawiennictwem świętego Krzysztofa obdarz roztropnością wszystkich, którzy będą się posługiwać tymi pojazdami. Niech ostrożnie i bezpiecznie odbywają swoje podróże i troskliwie dbają o bezpieczeństwo innych ludzi.

Gdy będą się udawać do pracy lub na odpoczynek, niech w drodze towarzyszy im zawsze Chrystus. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Święty Michale Archaniele…