Za nami już XVIII edycja „Zlotu Gwiaździstego. Śladami Przeszłości”, którego finał odbył się 26 kwietnia 2019 r., w murach naszego Opactwa. Do udziału w konkursie zaproszeni byli uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych i III klas gimnazjalnych oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Od lat organizatorami wydarzenia są: Urząd Miasta Jarosławia, Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Temat tegorocznej edycji konkursu brzmi: „Wrzesień 1939 w pamięci moich przodków i dokumentach rodzinnych”.

Do podjęcia pracy przystąpili uczniowie szkół podstawowych (klasy V-VIII), klas III gimnazjalnych i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego, przemyskiego. Konkurs uczy pozyskiwania nowych źródłem historycznych, krytycznej ich analizy oraz wykorzystywania w swojej codziennej pracy. „Zlot Gwiaździsty” to stały element propagowania wiedzy historycznej wśród młodzieży. Wartością konkursu jest utrwalanie wspomnień i przeżyć nigdy wcześniej nie opublikowanych. Dzięki aktywności uczestników wiele istotnych faktów historycznych ujrzało światło dzienne, zostało zapisanych, a niektóre z nich także zostały wydane. Prace konkursowe ze wszystkich edycji zlotu są do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia – Rynek 11, współorganizatora konkursu.

Finał rozpoczął się w kościele św. Mikołaja w Jarosławiu, homilię wygłosił ks. Marian Bocho.