Program:

Kruhel Pełkiński

9:30 – 10:00 Upamiętnienie Ofiar Holokaustu na cmentarzu żydowskim w Jarosławiu

Jarosławskie Opactwo, Kościół pw. Św. Mikołaja i Stanisława bp., ul. Benedyktyńska 5

10:30–11:30 Nabożeństwo w intencji Ofiar Holokaustu z Podkarpacia, podczas którego zostaną odczytane nazwiska Polaków zamordowanych za ratowanie Żydów oraz Żydów, którzy zginęli wraz z nimi

Oprawa muzyczna: Chór Adoremus z Jarosławia pod kierownictwem Iwony Kolasy

Jarosławskie Opactwo, obwarowania

Uczczenie Ofiar Holokaustu w symbolicznym miejscu straceń pod murem Jarosławskiego Opactwa

Jarosławskie Opactwo, Aula sł. B. Anny Jenke

11:30–12:00 Program słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu

12:00–12:30 Spotkanie z Jeffreyem Cymblerem i Diną Steinbruch rodzinnie związanymi z żydowskim Jarosławiem Prowadzenie: prof. Wacław Wierzbieniec

12:30–13:00 Akcent muzyczny w wykonaniu uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej w Jarosławiu

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, Rynek 11

17:00–18:30 dr hab. Leszek Hońdo, Działania Instytutu für Deutsche Ostarbeit w Jarosławiu (IDO) w okresie okupacji niemieckiej

Organizatorzy:

Burmistrz Miasta Jarosławia
Starosta Powiatu Jarosławskiego
Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu
Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia
Stowarzyszenie Młody Mołodycz
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu
Państwowa Szkoła Muzyczna I St. im. Fryderyka Chopina w Jarosławiu
Zakład Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
Podkarpackie Kuratorium Oświaty
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
Wspólnota Drzewo Oliwne