Rozpoczęła się celebracja liturgii Wielkiej Nocy Zmartwychwstania. Wigilia Paschalna sprawowana w Świętą Noc Zmartwychwstania to szczytowe wydarzenia świąt paschalnych, jak i całego roku. Według najstarszej tradycji Kościoła, ta noc jest czuwaniem na cześć Pana. Wierzący, stosownie do napomnienia Ewangelii, trzymając przed sobą zapalone świece, podobni są ludziom oczekującym Pana, który powróci, aby zasiąść wraz z nimi do stołu niebieskiej uczty.

Pierwszą częścią Wielkanocnej uroczystości była Liturgia Światła, podczas której gromadziliśmy się wokół symbolizującej Zmartwychwstałego Chrystusa paschalnej świecy. Następnie uczestniczyliśmy w Liturgii Słowa – to zasadniczy moment naszego czuwania, w którym rozważymy cudowne, wielkie dzieła Boże, jakich Pan dokonywał od początku dla swego ludu, i w ten sposób umacniamy naszą wiarę w Boże obietnice. Trzecią częścią Wigilii Paschalnej była Liturgia Chrzcielna. Wszyscy zgromadzeni, trzymając w ręku zapalone świece, odnawialiśmy Przymierze, które zawarliśmy z Bogiem w sakramencie Chrztu. Ostatnim wydarzeniem naszego czuwania była Liturgia Eucharystyczna. My, lud Boży, zrodzony w źródle chrzcielnym, posililiśmy się przy stole, który Pan przygotował przez śmierć i powstanie z martwych.

Wieczornej liturgii  przewodniczył ks. Rafał Wojdyła, homilię wygłosił ks. Robert Ryba.

Ks. Robert Ryba – Liturgia Wigilii Paschalnej – homilia [POSŁUCHAJ]