30 maja o godz. 17:00 w Wielkiej Izbie Muzeum Kamienicy Orsettich w Jarosławiu odbył się wykład prof. Sándora Gebei z Uniwersytetu Karola Eszterházyego w Egerze na temat związków księcia Franciszka Rakoczego II z Polską.

Wcześniej Profesor oraz konsul generalna Adrienne Körmendy z gośćmi gościli w naszym Domu. Po wspólnym posiłku zwiedzali na terenie Opactwa wszystkie miejsca związane z tradycją węgierską.