W związku z realizacją diecezjalnego programu duszpasterskiego „W mocy Bożego Ducha” w naszym domu odbyły się warsztaty biblijne: „Słowa Boga są Duchem i Życiem”.

Warsztaty były adresowane do animatorów i członków stowarzyszeń, ruchów, małych grup i wspólnot parafialnych oraz wszystkich, którzy zainteresowani są lekturą Biblii, celem pogłębienia ich formacji biblijnej i przygotowania do współpracy w ramach parafialnej szkoły słowa Bożego. Impulsem do powstania takiej szkoły są tegoroczne comiesięczne spotkania biblijne w parafiach archidiecezji oparte na błogosławieństwach Jezusa z Mt 5, 1-12.

Warsztaty odbyły się w sobotę, 16 lutego 2019 r. w godz. 10.00 – 14.30.

KONFERENCJA 1 – Jak owocnie czytać Biblię?

  • Wierzyć, że jest słowem Bożym
  • Czytać ją ze zrozumieniem
  • Szukać w niej sensu duchowego
  • Modlić się i żyć jej duchowym pokarmem

KONFERENCJA 2 – Jak być świadkiem i apostołem słowa Bożego?

  • Potwierdzać w swoim życiu wierność Boga danemu Słowu
  • Zadbać o lekturę Biblii w swojej rodzinie
  • Uczestniczyć w parafialnych inicjatywach apostolatu biblijnego
  • Należeć do kręgu biblijnego lub grupy modlitewno-biblijnej
  • Diecezjalny projekt „Odnowa biblijna parafii”

WSPÓLNOTOWA lectio divina J 6, 60-71

Spotkanie zakończyło się modlitwą przed Najświętszym Sakramentem wystawionym w Czarnej Kaplicy.