1. Do końca listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza można zyskać odpust cząstkowy.
  2. Jutro wieczorem ostatnia listopadowa Msza Święta w intencji dusz wypomnianych. Codziennie o 17:30 w ich intencji śpiewamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Dzisiaj o 16:45.
  3. W piątek wypominki kończymy, ale nie zapominamy o naszych zmarłych. Przez cały rok, w każdy poniedziałek wieczorem odmawiamy za nich koronkę do Bożego Miłosierdzia, szczególnie za osoby zmarłe, za które w ciągu poprzedzającego tygodnia były ofiarowane Msze Święte.
  4. W piątek po wypominkach Msza Święta i Krucjata Różańcowa za Ojczyznę. Następnie adoracja prowadzona przez Wspólnotę bł. ks. Jerzego Popiełuszki. O 21:00 Apel Jasnogórski i konferencja z życia duchowego oraz Godzina Święta. O 23:00 Msza Święta z homilią. Zakończenie nad ranem.
  5. W sobotę świętego Andrzeja, apostoła.
  6. Także w sobotę kończymy rok liturgiczny. Następna niedziela jest I Niedzielą Adwentu. W poniedziałek 2. grudnia pierwsze Roraty.
  7. Po każdej Mszy Świętej są dzisiaj zbierane ofiary do puszek na nasze radio Ave Maria.
  8. Dziękujemy za ofiary na naprawę oświetlenia alejek dojazdowych do naszego Kościoła. Do tej pory przekazano na ten cel 500 zł. Prace zostały już rozpoczęte. Dziękujemy tez wykonawcy prac firmie Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne za natychmiastową dyspozycyjność.
  9. Dzisiaj od godziny 12:00 u Ojców Reformatów rozpoczyna się kilkudniowa Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności.  
  10. Zagladaj na FACEBOOK.COM/OPACTWO1611 i na OPACTWO.PL
  11. Jutro o 17:30 rozpocznie się dwudniowe nawiedzenie Bazyliki Matki Bożej Bolesnej przez Figurę św. Michała Archanioła z Gargano. Program szczegółowy:

Nawiedzenie jarosławskiej Panny Marii przez Figurę św. Michała Archanioła z Cudownej Groty Objawień na Górze Gargano

PONIEDZIAŁEK 25 listopada 2019

17.30 – Nabożeństwo oczekiwania.

18.00 – Powitanie i Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia.

21.00 – Wieczór ze św. Michałem Archaniołem z rozważaniem na zakończenie dnia.

WTOREK 26 listopada 2019

8.00 – Msza św. z homilią.

9.00 – Koronka do św. Michała Archanioła i chórów anielskich.

9.30 – Msza św. dla chorych z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i błogosławieństwem indywidualnym z racji nawiedzenia.

11.00-15.00 – Czas osobistej modlitwy.

15.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy przez przyczynę św. Michała Archanioła).

18.00 – Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów za przyczyną św. Michała Archanioła z modlitwą wstawienniczą przed Najświętszym Sakramentem.

21.00 – Wieczór ze św. Michałem Archaniołem z rozważaniem na zakończenie dnia.

ŚRODA 27 listopada 2019

8.00 – Msza św. z homilią.

9.00 – Koronka do św. Michała Archanioła i chórów anielskich.

9.30 – Msza św. z Aktem Poświęcenia się św. Michałowi Archaniołowi.

11.00-15.00 – Czas osobistej modlitwy przez przyczynę św. Michała Archanioła.

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego z Aktem Zawierzenia Parafii św. Michałowi Archaniołowi, pożegnanie Figury i zakończenie nawiedzenia.

Dzisiaj za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodziny ludzkiej a więc i nas samych oraz naszych bliskich Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Czyniąc to także prywatnie odnawiajmy w ten sposób akt przyjęcia Jezusa Chrystusa, jako Króla i Pana, który złożyliśmy w roku Tysiąc Pięćdziesięciolecia Chrztu Polski. 

C: O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.

W: Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

W: Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:

W:  Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.