W dniach od 21-24 czerwca gościł w naszych murach Chór Katedralny z Gliwic. Mieliśmy możliwość usłyszeć chórzystów podczas Mszy Świętej a także w koncercie po jej zakończeniu. Wielkie Bóg zapłać za artystyczne i duchowe przeżycia.

 

Początków istnienia chóru przy parafii pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Gliwicach należałoby szukać już w roku 1911. Świadczy o tym Statut Stowarzyszenia im. Św. Cecylii przy Kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach – dokument pochodzący z roku 1911 roku.

Z przekazów ustnych wiemy, że przed wojną chór prowadził pan Kurt Matzker. Po II wojnie chórem dyrygowało kilku dyrygentów, jednakże po roku 1963 chór się rozwiązał, a wielu chórzystów przeszło do Chóru parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. Dopiero w sierpniu 1966 roku z inicjatywy księdza wikariusza Józefa Kampki chór parafialny został ponownie powołany do istnienia. Od tego też czasu organistą i dyrygentem chóru był pan Wacław Różak. Zaś w latach 80-tych dołączył do zespołu syn dyrygenta Wojciech Różak, który był akompaniatorem zespołu.
Chór swoim śpiewaniem starał się uświetnić wszystkie uroczystości i święta związane z kalendarzem liturgicznym Parafii. Uczestniczył więc we wszystkich nabożeństwach w związku z uroczystościami i świętami w parafii.