Dzisiaj, tj. 26 maja, o godzinie 20:00 w naszym Domu Rekolekcyjnym alumni piątego roku przemyskiego Seminarium Duchownego rozpoczną tygodniowe rekolekcje przed święceniami diakonatu. Tydzień później – rok starsi – przed święceniami kapłańskimi. Rekolekcje odprawiają w pełnym milczeniu – nie nawiązujmy zatem z nimi niepotrzebnych rozmów. Wszystkich Przyjaciół Jarosławskiego Opactwa, Gości, Dobrodziejów zapraszamy do tego, aby ogarnąć ich już od teraz modlitewną opieką.