• (+ ) W imię i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Panie Jezu Chryste,

Ty poprzez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie,

wylałeś na świat cały miłość swego Ojca

jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego.

Racz przyjąć moje modlitwy, prace, radości i cierpienia

i złącz je dzisiaj ze swą Ofiarą Krzyża,

obecną w tajemnicy Eucharystii

– dla zbawienia świata.

W jedności z całym Kościołem

i jego Matką – Maryją, przez Jej wstawiennictwo,

proszę Cię w intencji,

którą Ojciec Święty polecił naszym modlitwom:

aby zasoby planety nie były rozgrabiane, lecz dzielone w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku,

jak też w intencji wszystkich osób i spraw,które będą mi bliskie przez cały dzisiejszy dzień

w tym

za dziecko poczęte, które na Zwiastowanie Pańskie

duchowo adoptowałem.

Udziel mi, Panie Jezu, Ducha Świętego

do wiernego w dniu dzisiejszym wypełnienia

wszystkich dobrych czynów,

przygotowanych dla mnie przez Ojca.

Przemień mnie

i uczyń apostołem Twego Serca,

bym świadczył w Duchu i Prawdzie,

że Bóg jest Miłością. Amen.

 💕Najświętsze Serce Jezusa

bądź moją Miłością.

Ofiaruję Ci godzinę straży:

od dwudziestej trzydzieści do dwudziestej pierwszej trzydzieści.

❤ Niepokalane Serce Maryi

bądź moim ratunkiem.

Ofiaruję Ci godzinę straży:

od szóstej rano do siódmej.

  • Na uwielbienie Boga… w Trójcy Jedynego we Wcieleniu Słowa i w Bogurodzicy:

👏 Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.

Powiedział:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.

Usłyszał:

🌹 Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.

Odtąd…

Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

🙌 A[lbowiem] Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.

Zatem:

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.

…abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw prosimy, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem, otrzymali udział w Jego boskiej naturze. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

  • Aniele Boży,

stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

Bądź mi zawsze ku pomocy,

Strzeż duszy,

ciała mego,

zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

Amen!

  • Święci Patronowie, módlcie się za nami:

Święty Marku papieżu, módl się za mną grzesznikiem.

Święty Patriarcho Adamie, módl się za mną grzesznikiem.

Święty Hieronimie, doktorze Kościoła, módl się za mną grzesznikiem.

Święty Janie z Dukli, módl się za mną grzesznikiem.

Święty Mikołaju biskupie z Miry, módl się za mną grzesznikiem.

Święty Stanisławie męczenniku z Krakowa, módl się za mną grzesznikiem.

Święty Józefie Sebastianie, módl się za mną grzesznikiem.

Błogosławiony Janie Wojciechu, módl się za mną grzesznikiem.

Błogosławiony Bronisławie, módl się za mną grzesznikiem.

Akt oddania

Maryjo, weź wszystko , czego Ci jeszcze nie poświęciłem i czego dotąd nie umiałem oddać.
Możesz mi zupełnie poprzestawiać życie, pozabierać wszystko, co mnie do grzechu ciągnie, bylebym nie grzeszył.

Przemień wszystkie moje rany w najpiękniejsze perły dla Jezusa.

Proszę o tę łaskę naszego wspólnego Ojca – mocą wylania Ducha Świętego na mnie – proszę przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jego i Twojego Syna, a mojego Pana i Mistrza.

Amen.

Kyrie, elejson.Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.Chryste, wysłuchaj nas.
 
Ojcze z nieba, Boże,zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,zmiłuj się nad nami.
 
Święta Maryjo,módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,módl się za nami.
Święta Panno nad pannami,módl się za nami.
Matko Chrystusowa,módl się za nami.
Matko Kościoła,módl się za nami.
Matko miłosierdzia,módl się za nami.
Matko łaski Bożej,módl się za nami.
Matko nadziei,módl się za nami.
Matko nieskalana,módl się za nami.
Matko najczystsza,módl się za nami.
Matko dziewicza,módl się za nami.
Matko nienaruszona,módl się za nami.
Matko najmilsza,módl się za nami.
Matko przedziwna,módl się za nami.
Matko dobrej rady,módl się za nami.
Matko Stworzyciela,módl się za nami.
Matko Zbawiciela,módl się za nami.
Panno roztropna,módl się za nami.
Panno czcigodna,módl się za nami.
Panno wsławiona,módl się za nami.
Panno można,módl się za nami.
Panno łaskawa,módl się za nami.
Panno wierna,módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości,módl się za nami.
Stolico mądrości,módl się za nami.
Przyczyno naszej radości,módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego,módl się za nami.
Przybytku chwalebny,módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności,módl się za nami.
Różo duchowna,módl się za nami.
Wieżo Dawidowa,módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej,módl się za nami.
Domie złoty,módl się za nami.
Arko przymierza,módl się za nami.
Bramo niebieska,módl się za nami.
Gwiazdo zaranna,módl się za nami.
Uzdrowienie chorych,módl się za nami.
Ucieczko grzesznych,módl się za nami.
Pociecho migrantów,módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych,módl się za nami.
Wspomożenie wiernych,módl się za nami.
Królowo Aniołów,módl się za nami.
Królowo Patriarchów,módl się za nami.
Królowo Proroków,módl się za nami.
Królowo Apostołów,módl się za nami.
Królowo Męczenników,módl się za nami.
Królowo Wyznawców,módl się za nami.
Królowo Dziewic,módl się za nami.
Królowo wszystkich Świętych,módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,módl się za nami.
Królowo wniebowzięta,módl się za nami.
Królowo różańca świętego,módl się za nami.
Królowo rodzin,módl się za nami.
Królowo pokoju,módl się za nami.
Królowo Polski,módl się za nami.
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,zmiłuj się nad nami.
K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

✨Zabierz, Panie, i przyjmij

całą wolność moją,

pamięć moją

i rozum,

i wolę mą całą,

cokolwiek mam i posiadam.

Ty mi to wszystko dałeś,

Tobie to, Panie, oddaję.

Twoje jest wszystko.

Rozporządzaj tym w pełni

według swojej woli.

Daj mi jedynie miłość Twą

i łaskę,

a to mi zupełnie wystarczy.

Amen.

✨Boskie Serce Jezusa,

ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi

wszystkie modlitwy, sprawy, prace, radości i krzyże dnia dzisiejszego

jako uwielbienie, dziękczynienie, przebłaganie i wynagrodzenie za grzechy moje oraz jako prośbę do Ciebie skierowaną.

Łączę je z tymi wszystkimi intencjami,

w jakich Ty przyszedłeś na Ziemię,

ofiarowałeś się na krzyżu

i nieustannie ofiarujesz się na ołtarzach całego świata.

Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki,

za ojca świętego i w ważnych dla niego intencjach

jak też w intencji wszystkich osób i spraw,

które będą mi bliskie przez cały dzisiejszy dzień

w tym

za dziecko poczęte, które na Zwiastowanie Pańskie

duchowo adoptowałem.

Pragnę też zyskać wszystkie odpusty,

jakich dostąpić mogę i ofiaruję

je za dusze w czyśćcu.

Amen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

👏 Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.

Powiedział:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.

Usłyszał:

🌹 Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.

Odtąd…

Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

🙌 A[lbowiem] Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.

Zatem:

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

…abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw prosimy, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem, otrzymali udział w Jego boskiej naturze. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wesel się Królowo miła,
bo Ten, któregoś zrodziła,
zmartwychwstał Pan nad panami.
Módl się do Niego za nami.
Alleluja, alleluja!

Ciesz się i wesel się w niebie,
proś Go za nami w potrzebie,
byśmy się też tam dostali
i na wiek wiekow śpiewali
Alleluja,alleluja!