Rekordowa frekwencja słuchaczy towarzyszyła artystom 4 koncertu Podkarpackiego Festiwalu Organowego w Jarosławskim Opactwie. Tym razem w kościele świętego Mikołaja w Jarosławskim Opactwie wystąpili Hanna Dys (organy), Jacek Ścibor (tenor)

Hanna Dys – organistka, adiunkt na Wydziale Instrumentalnym gdańskiej Akademii Muzycznej. Ukończyła studia w klasie organów Prof. Romana Peruckiego oraz z wyróżnieniem klasę organów w Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu. Odbyła liczne kursy mistrzowskie w wielu krajach europejskich. Jest laureatką i uczestniczką konkursów międzynarodowych. Prowadzi ożywioną działalność koncertową, zarówno jako solistka jak i kameralistka, jest jurorem konkursów organowych jest również animatorem kultury, m. in. pełni funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Grudziądzu. Prezentuje organy Katedry Oliwskiej.

W 2009 roku uzyskała stopień doktora w zakresie sztuki muzycznej, a w 2016 roku stopień doktora habilitowanego. Prowadzi klasę organów w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Gdańsku. Jej uczniowie i studenci są laureatami konkursów organowych w kraju i za granicą.

Jacek Ścibor – urodził się w Jarosławiu. Tu ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia. Po ukończeniu szkoły muzycznej II stopnia w Rzeszowie, Akademii Muzycznej w Poznaniu i studiów podyplomowych we wrocławskiej Akademii Muzycznej został zatrudniany jako nauczyciel w szkole muzycznej w Jarosławiu. Po kilku latach otrzymał propozycję pracy naukowo — dydaktycznej w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przeprowadził się na stałe do Rzeszowa i tu zaczęła się Jego kariera naukowa i artystyczna uwieńczona kolejno: doktoratem, habilitacją, a jesienią 2016 roku tytułem profesora UR. Jego działalność artystyczna obejmuje recitale solowe oraz dzieła oratoryjno-kantatowe. Na stałe współpracuje z Filharmonią Podkarpacką w Rzeszowie.

Bezinteresownie współpracuje też z Jarosławskim Centrum Kultury i Promocji jako organizator imprez artystycznych, konferansjer, a także juror konkursów i festiwali. 27 kwietnia 2017 roku Rada Miasta Jarosławia jednomyślnie nadała Mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia

Program koncertu w dniu 10 sierpnia 2019 r.:

· Johann Sebastian Bach – Fantasia super „Komm heiliger Geist Herre Gott” BWV 651

· Alessandro Scarlatti – Aria Sento nel core

· Camile Saint-Saens – Ave Maria

· Feliks Mendelssohn-Bartholdy – Allegro d-moll

· Ludwik van Beethoven – Ave Maria

· Stanisław Moniuszko 1819-1872 – Pieśń W ciężkiej niedoli

· Robert Schumann – Studien Für Den Pedalflügel op.56 (Nr 4 Innig i Nr 5 Nicht zu schnell)

· Otton Mieczysław Żukowski – Pieśń Gwiazdo zaranna

· Stanisław Kwiatkowski – Pieśń Co Ci mam oddać Panie