Jak zawsze o tej porze roku pojawia się w naszej świątyni hasło nowego programu duszpasterskiego. Tym razem: „Eucharystia daje życie”. Niech nam przypomina, czym żyje Kościół w naszej Ojczyźnie.

Pierwszy rok programu realizowany będzie pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”, hasło drugiego roku brzmieć będzie „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, a trzeciego – „Posłani w pokoju Chrystusa”.