W wakacyjnym czasie nie tylko odpoczywamy mniej lub bardziej znanych kurortach, ale także na pielgrzymkowych szlakach,rekolekcjach, koncertach ewangelizacyjnych. Taką formę wybrała Wspólnota „Nowe Jeruzalem” z Czubów koło Lublina, które jest Katolicką Wspólnotą Charyzmatyczną Odnowy w Duchu Świętym o
charakterze ewangelizacyjnym. Patronem wspólnoty jest Święty Jan Paweł II.

Fundamentem istnienia wspólnoty jest uznanie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, otwartość na działanie Ducha Świętego oraz świadome uczestniczenie w życiu Kościoła Katolickiego. Wspólnota NOWE JERUZALEM powstała na początku lat dziewięćdziesiątych. Spotkania wspólnoty rozpoczyna modlitwa uwielbienia z udziałem diakonii muzycznej. Centrum spotkania jest Jezus Chrystus. Uwielbiają Pana słowem i pieśnią . Po uwielbieniu – czas nauczania.

Wraz z Ks. Krzysztofem łączyli odpoczynek z czasem formacji i modlitwy.