W dniach 16-18 grudnia 2018 roku w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu miało miejsce szczególne szkolenie. Zorganizowane zostało przez Fundację Dróg Kulturowych dla kadry naukowej Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stephanika z Iwanofrankowska – ośrodka akademickiego położonego w zachodniej części Ukrainy.

Uczestnicy tego szkolenia stanowili siedemnastoosobową reprezentację uczelni. Byli to ludzie posiadający tytuły naukowe, szefowie katedr, finansiści, specjaliści od współpracy międzynarodowej w zakresie historii i dziedzictwa kulturowego, słowem środowisko stawiające organizatorom niezwykle wysokie wymagania.

Tematyka konferencji była dość szeroka, choć w gruncie rzeczy koncentrowała się wokół środków finansowych Unii Europejskiej. Nawiasem mówiąc poruszano także kwestie reformy samorządowej, która na Ukrainie wdrażana jest od kilku lat. Jest to proces, który wywołuje wszelakiego rodzaju problemy, z którymi musi sobie radzić społeczeństwo tego kraju. Goście z uniwersytetu w Iwanofrankowsku zainteresowani byli działaniami mechanizmów Unii Europejskiej i możliwościami pozyskania wsparcia europejskiego dla swych przedsięwzięć. Pragnęli poznać polskie doświadczenia w tym zakresie. Przez Polskę jako kraj członkowski pragnęli odkryć wspólnotę europejską od środka.

Konferencje szkoleniowe dla naszych gości z Ukrainy prowadzili prezes Fundacji Dróg Kulturowych Pan Zbigniew Możdżeń i Pani Edyta Pytko – członek zespołu fundacji:

„Dwa miesiące temu byliśmy w Stanisławowie (obecnie Iwanofrankowsk) na konferencji naukowej, – tak o genezie szkolenia mówi Zbigniew Możdżeń – na tej konferencji prezentowaliśmy cztery projekty, które zostały przez nas złożone w czasie ostatnio rozpoczętego naboru mikroprojektów, w ramach unijnego programu Polska – Ukraina – Białoruś.

Pierwszy projekt Droga Integralnej odnowy człowieka – Via Regina (droga królowej) – jest to projekt realizowany wespół z katedrą łacińską we Lwowie. Podpisaliśmy z katedrą porozumienie o współpracy – podkreśla Pan Możdżeń. Projekt ten nawiązuje do czterech lwowskich katedr – czterech wyznań – to jest katedry łacińskiej, katedry prawosławnej, katedry greko-katolickiej i katedry ormiańskiej. Wszystkie te lwowskie katedry są pod wezwaniem maryjnym. To wspólne miano świątyń świetnie współgra z naszym projektem, który w tytule odnosi się do Najświętszej Maryi Panny jako Królowej – konstatuje Prezes Fundacji Dróg Kulturowych.

Drugi projekt – Via Regia – Via Regina (droga królewska, droga królowej), także w rozumieniu królowej jako Matki Bożej. Ten projekt również realizujemy wspólnie z łacińską katedrą ze Lwowa. Via Regina w założeniach projektu ma być szlakiem maryjnym biegnącym z Jarosławia do Lwowa i ma się łączyć z Via Regia – prowadzącą z Santiago de Compostella do Kijowa i nad Morze Czarne. Via Regia to najważniejsza droga dla kultury i dziedzictwa europejskiego, a szlak św. Jakuba mieści się w jej obrębie – objaśnia mój rozmówca.

Trzeci projekt – Europa Jagiellonów – Via Jagiellonica – zakłada prezentowanie kwestii znaczenia ustrojowego dynastii Jagiellonów dla terytorium Rzeczypospolitej i dla Europy jako twórców dobrze zorganizowanego państwa, które na ówczesne czasy było fenomenem demokracji na tle otaczających je absolutystycznych potęg.

Ostatni czwarty projekt, który przedstawiliśmy jako fundacja – kontynuuje swą opowieść mój interlokutor – nosi tytuł: ,,Wspólna przeszłość – wspólna droga – wspólna przyszłość”. Ten projekt dotyczy kupieckiego szlaku biegnącego ze wschodu na zachód, wzdłuż autostrady A4, po szlaku Via Regia, który kształtował życie i rzeczywistość w tym obszarze. Ten szlak – dodaje Pan Zbigniew Możdżeń – był dla takich miast jak: Jarosław,  Lwów czy Kraków życiodajną arterią, dającą ogromne możliwości rozwojowe i dochodowe czerpane z handlu i wymiany gospodarczej.

Okazało się, że owe projekty zaprezentowane podczas konferencji naukowej na Podkarpackim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Stephanika w Iwanofrankowsku przez Fundację Dróg Kulturowych stały się zaczynem bardzo dobrej współpracy między tymże uniwersytetem a fundacją. Władze uczelni, wysoko oceniając prezentację gości z Polski, dostrzegły jednocześnie możliwość współdziałania z Polakami w realizacji własnych celów. Ponieważ uniwersytet był w trakcie wdrażania projektu skierowanego do własnej kadry naukowej, zakładającego podnoszenie jej kwalifikacji, przeto twórcy tegoż projektu zwrócili się do Fundacji Dróg Kulturowych o zorganizowanie im odpowiedniego szkolenia.

Tak doszło do wizyty gości z Ukrainy w naszym Opactwie, a znakomity grunt pod to spotkanie międzynarodowe przygotował jarosławski Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej.

Informacje zebrał i opracował Grzegorz Mruk