Dobiegł końca tegoroczny okres przygotowań do Wielkanocy. Przez cały ten czas Kościół przypominał nam, że jest to okres szczególnej łaski. Została nam bowiem dana szansa, byśmy powrócili do źródła naszej wiary, byśmy się oczyścili. Przez ten czas kierowano do nas intensywnie Słowo Boże: w rekolekcjach, w kazaniach, rozważaniach pasyjnych czy też w specjalnych nabożeństwach. Przez udział w Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, najściślej jednoczymy się z naszym Zbawicielem, by potem wiernie towarzyszyć Mu w drodze do Ogrójca, przeżywać z Nim trwogę i krwawy pot, następnie – zdradę ucznia, niesprawiedliwy sąd odrzucenia i słabość Piotra. Liturgii w Wielki Czwartek w naszej świątyni przewodniczył ks. Stanisław Zbojnowicz, a homilię wygłosił ks. Marian Rajchel.

Ks. Marian Rajchel – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej – homilia [POSŁUCHAJ]