W czwartek 21 marca w naszym domu odbyło się kolejne już spotkanie duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców TALENT. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Święta w kościele o 17.30. Mszy przewodniczył i homilię wygłosił ks. Grzegorz Piątek SCJ. Po wspólnej modlitwie odbyło się tradycyjne spotkanie tematyczne. Spotkania mają charakter otwarty.

Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców “Talent” prowadzone jest przez Księży Sercanów. Nawiązuje do nowatorskiej działalności na tym polu ich założyciela ks. Leona Dehona (1843-1925). Pierwsze spotkanie, z inicjatywy pana Marka Świeżego, odbyło się w grudniu 1999 r. Więcej o początkach. (więcej na https://duszpasterstwotalent.pl/)

Adresaci
Naszą ofertę kierujemy do osób odpowiedzialnych za kształt życia gospodarczego w Polsce: przedsiębiorców, pracodawców, prowadzących działalność gospodarczą, menedżerów, dyrektorów, osób odpowiedzialnych za kierowanie zespołami pracowników.

Cele
Promujemy model “moralnego menedżera” – bycie chrześcijańskim przedsiębiorcą czy pracodawcą wymaga nie tylko profesjonalizmu i skuteczności, ale również określonych predyspozycji duchowych i moralnych.

  • Pomagamy w pogłębieniu życia duchowego przez uczestnictwo w modlitwie i refleksji nad słowem Bożym.
  • Szukamy odpowiedzi na pytania przedsiębiorców dotyczące etyki w biznesie.
  • Pogłębiamy znajomość społecznej nauki Kościoła.
  • Spotykamy się, by wymieniać doświadczenia.
  • Integrujemy środowiska chrześcijańskich przedsiębiorców.
  • Spotkania mają charakter duszpasterski, a zatem nie łączą się z popieraniem jakiejś partii czy stowarzyszenia; nie są też związane z organizowaniem zbiórek, nawet na najbardziej szlachetne cele.