W Polsce o atmosferze Wielkiego Postu zadecydowały dwa nabożeństwa: Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Ponieważ w sanktuariach Droga Krzyżowa często jest stałym elementem, nabożeństwo to jest sprawowane przez cały rok. Większość wierzących Polaków docenia tę formę przeżycia religijnego, o czym świadczy liczny udział wiernych w Drodze Krzyżowej odprawianej ulicami miast i osiedli w okresie Męki Pańskiej.

Gorzkie Żale pozostają nabożeństwem ściśle wielkopostnym. Wprawdzie w niektórych środowiskach, zwłaszcza w większych miastach, udział w nich maleje, ale mimo to zawsze znajduje się pewna grupa chrześcijan, która ceni tę formę modlitwy. Dla wielu współczesnych katolików powtórne przyjście do kościoła, w tym samym dniu, wydaje się być rzeczą zbyt trudną. Mniejsze zrozumienie wartości ofiary pociąga za sobą osłabienie gotowości na poświęcenie czasu potrzebnego do uczestniczenia w Gorzkich Żalach. Należy jednak podkreślić, że udział w nich był, jest i jeszcze długo pozostanie znakiem autentycznej troski o głębsze życie religijne.

W tym roku rozważania pasyjne w naszym kościele głosi ks. Marian Podolec.

10 marca 2019 r. – 1 Kazanie pasyjne POSŁUCHAJ
17 marca 2019 r. – 2 Kazanie pasyjne POSŁUCHAJ
24 marca 2019 r. – 3 Kazanie pasyjne POSŁUCHAJ
31 marca 2019 r. – 4 Kazanie pasyjne POSŁUCHAJ
7 kweitnia 2019 r. – 5 Kazanie pasyjne POSŁUCHAJ
14 kwietnia 2019 r. – 6 Kazanie pasyjne POSŁUCHAJ

Nabożeństwa pasyjne w kościele św. Mikołaja i Stanisława:

Droga Krzyżowa – piątek, godz. 17.30
Gorzkie Żale – niedziela, godz. 16.00