W Jarosławiu po raz kolejny został zorganizowany Dzień Przyjaźni Polsko – Węgierskiej. Organizatorem było Jarosławskie Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko – Węgierskiej. Współorganizatorami byli: Burmistrz Miasta Jarosławia z podlegającą mu Biblioteką im. Aleksandra Fredry oraz Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu. W tym roku gościliśmy przedstawicieli Fundacji na rzecz Światowego Dziedzictwa w Budapeszcie: dr László Bouquet – prezesa Fundacji oraz jej głównego architekta dr Katalin Korompay. Towarzyszyli im: Katalin Tircs – prezes Stowarzyszenia Derenk oraz Erika Bogdán – śpiewaczka z komitatu Miszkolc. W niedzielę swoją obecnością zaszczyciła nas prof. dr hab. Adrienne Körmendy – Konsul Generalny Republiki Węgier z Małżonkiem.

W piątek 29 marca 2019 r. odbyła się Konferencja popularno-naukowa w Bibliotece Miejskiej im. Aleksandra Fredry. Konferencję otworzył Bogusław Buliński – przewodniczący Jarosławskiego Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko – Węgierskiej. Zgromadzeni mogli przed prelekcjami wysłuchać występu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej i. Fryderyka Szopena w Jarosławiu. Prelegentami byli:

dr Katalin Korompay, dr László Bouquet – „Najcenniejsze zabytki architektoniczne stolicy Węgier”,
Weronika Sopel-Ślusarz – „Jarosław – miasto podziemnych korytarzy i renesansowych kamienic” [POSŁUCHAJ],
Zofia Kostka-Bieńkowska – „Książe Węgierski Franciszek II Rakoczy i jego związki z Jarosławiem” [POSŁUCHAJ].

Następnego dnia odbyła się prezentacja Ziemi Jarosławskiej, Jarosławia i Jarosławskiego Opactwa władzom Fundacji na rzecz Światowego Dziedzictwa w Budapeszcie. Niedziela natomiast upłynęła pod znakiem uroczystości patriotyczno – religijnych:  złożenie wieńców przy Pomniku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej, złożenie wiązanek w Opactwie przy kopijniku oraz tablicy księcia Franciszka II Rakoczego oraz Msza Święta w Kościele Świętego Mikołaja w intencji obu Narodów z udziałem zaproszonych Gośćmi w tym także Burmistrzem Miasta Jarosławia. Homilię wygłosił ks. prał. Marek Pieńkowski [POSŁUCHAJ].

Na zakończenie została otwarta wystawa „Mosty – Czasy – Budapeszt” w siedzibie Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu, której dokonała

prof. dr hab. Adrienne Körmendy – Konsul Generalny Republiki Węgier [POSŁUCHAJ]