„Czy można kochać za bardzo?” – problem współuzależnień w rodzinach alkoholików to zadanie publiczne współfinansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, które będzie realizował w tym roku Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu.

Nasze działania polegać będą na realizacji kampanii informacyjno – edukacyjnej traktującej o problemie uzależnienia alkoholowego – przede wszystkim zaś o zagrożeniu, jakim jest współuzależnienie. Dzięki mieszczącej się w siedzibie Ośrodka rozgłośni Radia Fara (radio Archidiecezji Przemyskiej) wyemitujemy na teren całego województwa podkarpackiego cykl 25 edukacyjnych audycji radiowych prezentujących zagadnienia związane z problemem uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w rodzinach alkoholików. Drugą częścią naszej kampanii będą spotkania „twarzą w twarz” połączone z rozprowadzeniem nabytych w tym celu broszur przybliżających problem uzależnień w rodzinie i sposoby radzenia sobie z nimi.

Ważnym wymiarem kampanii będą realizowane zarówno w ramach audycji jak i podczas spotkań „twarzą w twarz” konkursy z nagrodami.

Audycje będą na bieżąco archiwizowane i udostępniane na naszej stronie za pośrednictwem tego LINKU.

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Podkarpackiego

– Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie