Wprowadzenie do liturgii:

Zgodnie z polską tradycją od dzisiejszej niedzieli zasłania się krzyże. Czyni się to nie po to, aby Jezusa stracić z oczu, ale by tym bardziej zwrócić uwagę na Jego zbawcze cierpienie dla każdego i każdej z nas. Będziemy czekać z utęsknieniem na wielki piątek, kiedy spod fioletowego płótna ukażą się Jego Święte Rany – tak jednoznaczne znaki Jego Miłości.

 1. Gorzkie Żale dzisiaj o 16:00, Droga Krzyżowa w piątek o 17:30.
 2. Wraz ze Środą Popielcową rozpoczął się czas tzw. Komunii świętej wielkanocnej. Przypominamy o przykazaniu kościelnym mówiącym o powinności skorzystania przynajmniej raz w roku z sakramentu pojednania i przyjęcia Komunii świętej w okresie wielkanocnym. Spowiedź Święta u nas przed każdą Mszą Świętą oraz w dniu powszednie od 9:00 do 11:00. Dodatkowa Msza codziennie o 10:00.
 3. We wtorek o 11:00 w Kościele pw. Chrystusa Króla odbędą uroczystości Katyńsko-Smoleńskie z udziałem Abpa Adama Szala.
 4. U nas z tej samej okazji Msza Święta w intencji Ojczyzny we środę wieczorem. Przewodniczy ks. prał. Marian Rajchel.
 5. Nazajutrz Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców “Talent”: o 17:30 Msza Święta i spotkanie w bibliotece naszego Opactwa.
 6. W piątek u nas od 10:00 Wielkopostny Dzień Skupienia dla Akademików Trzeciego Wieku.
 7. W ten dzień spowiedź przedpołudniowa w kościele, ale Msza Święta z godz. 10:00 wyjątkowo w Czarnej Kaplicy.
 8. Za tydzień Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej. Zapraszamy na uroczyste poświęcenie palm podczas każdej Mszy Świętej.
 9. W Dukli o 11:00 centralna uroczystość, tym razem międzynarodowego, Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej.
 10. Przewodnicy turystyczni zapraszają do udziału w Wielki Piątek w Drodze Krzyżowej na Smerek. Zapisy w siedzibie lub telefonicznie.
 11. Kawiarenka Benedyktyńska przyjmuje zamówienia na wypieki świąteczne.
 12. Przy składaniu deklaracji 1 procenta nie zapomnijmy o naszym Opactwie. Nasz numer KRS 247-764. Pomagamy rozliczać PIT-y.

Rekolekcje wielkopostne w Kolegiacie

We czwartek na Mszy św. o godz. 18.00 rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych, które poprowadzi ks. dr Jan Szeląg, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.

W piątek i sobotę Msze św. z kazaniem rekolekcyjnym o godz. 8.00 oraz 18.00., w piątek rano i wieczorem w plenerze o godz. 19.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej na którą zapraszamy także dzieci i młodzież.

W sobotę rano nauka dla wszystkich grup parafialnych a wieczorem po Mszy św. nauka stanowa dla rodziców. Szczegółowy program znajduje się w gazetce parafialnej, w gablocie oraz na stronie internetowej parafii.

W przyszłą niedzielę zakończenie rekolekcji – niedziela Palmowa, na każdej Mszy św., kazanie rekolekcyjne oraz poświęcenie palm, o godz. 10.45 procesja z palmami z Rynku do kolegiaty.

Nabożeństwo adoracyjne w Opactwie w I niedzielę kwietnia

W dniu odsłonięcia Krzyża Świętego przyzywajmy Jego zbawczej mocy:

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z niebia, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Jezu, świata Zbawicielu,
Jezu, na śmierć krzyżową skazany,
Jezu, krzyż na swoich ramionach niosący,
Jezu, pod krzyżem upadający,
Jezu, krzyżem przygnieciony,
Jezu, na drzewo krzyża rozciągniony,
Jezu, do drzewa krzyża przybity,
Jezu, na krzyżu podwyższony,
Jezu, na krzyżu krew swoją przelewający,
Jezu, z krzyża modlący się za nieprzyjaciół,
Jezu, z krzyża przebaczający,
Jezu, z krzyża Matkę swoją żegnający,
Jezu, na krzyżu umierający,
Jezu, na krzyżu włócznią przebity,
Jezu, z krzyża złożony i pogrzebany,
Jezu, na krzyżu uwielbiony,

Krzyżu Święty, drzewo życia, ochraniaj nas
Krzyżu Święty, mocy i mądrości Boża,
Krzyżu Święty, zwycięski sztandarze chwały Chrystusa,
Krzyżu Święty, powszechny znaku zbawienia,
Krzyżu Święty, zadośćuczynienie za nasze grzechy,
Krzyżu Święty, narzędzie pojednania Boga z ludźmi,
Krzyżu Święty, źródło wszelkich łask,
Krzyżu Święty, drogowskazie chrześcijańskiego życia,
Krzyżu Święty, znaku wyznawanej wiary,
Krzyżu Święty, nauczycielu miłości i przebaczenia,
Krzyżu Święty, pociecho smutnych i cierpiących,
Krzyżu Święty, ucieczko skrzywdzonych i zrozpaczonych,
Krzyżu Święty, pomocy na drodze nawrócenia,
Krzyżu Święty, umocnienie pokutujących,
Krzyżu Święty, wolności przed zniewoleniem zła,
Krzyżu Święty, nadziejo umierających,
Krzyżu Święty, zwiastunie zmartwychwstania,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

K: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie
W: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Módlmy się:
Boże, który w drzewie Krzyża zostawiłeś nam pamiątkę męki i śmierci Twojego Syna, dozwól prosimy, taką czcią otaczać ten znak zbawienia, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.Amen.