W dniach od 20 do 22 września trwała w naszym domu kolejna już seria spotkań formacyjnych kapłanów naszej diecezji. Był to czas wspólnej modlitwy, wykładów, ale także okazja do spotkań braterskich.

Życie duchowe kapłana i jego posługa duszpasterska powinny być wypełnione ciągłą pracą nad sobą. Jej zlecenie jest prawem i zadaniem Kościoła (por. kan. 279 KPK). W związku z tym konieczne jest prowadzenie formacji stałej, która ma pogłębiać u kapłanów świadomość uczestnictwa w zbawczej misji Kościoła (por. Pastores dabo Vobis, 75).

Formacja stała jest wymaganiem, które bierze początek i rozwija się od chwili przyjęcia sakramentu Święceń. Jest ona koniecznym środkiem, by kapłan osiągnął cel swego powołania, którym jest służba Bogu i Jego ludowi (por. Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów, 68 i 71).
Formacja stała zmierza do tego, by pomóc każdemu prezbiterowi w rozwoju dojrzałej osobowości ludzkiej na każdym etapie jego życia i rodzaju zleconego mu zadania. Obejmuje ona wszystkie wymiary formacji kapłańskiej, a więc ascetyczny, intelektualny, duszpasterski. Pracy tej służyć mają kapłańskie spotkania, które są konieczne do wzrastania w komunii oraz do większego uświadamiania sobie problemów właściwych dla każdej grupy wieku (por. Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów, 81).