9 marca o godz. 20.00 już po raz szósty w Jarosławskim Opactwie zostanie odprawiona Msza Święta dla wszystkich, którzy tej nocy postanowili wyruszyć na szlaki niezwykle wymagającej Drogi Krzyżowej.

W tym roku hasłem EDK jest „Droga (pięknego) Życia”

Proponowane trasy prowadzą do Archikatedry w Przemyślu, Sanktuarium Męki Pańskiej w Kalwarii Pacławskiej, ale także do Bazyliki Grobu Pańskiego w Przeworsku i do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku, Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej w Lubaczowie, parafii w Hermanowej. Łącznie 9 tras o sumarycznej długości ponad 400 km. Tradycyjnie znajdą się też zapewne śmiałkowie którzy wyruszą do samodzielnie wyznaczonego celu i własną drogą.
Tradycyjne rozważania Meki Pańskiej będziemy łączyć z ekstremalnym wysiłkiem fizycznym. W Ekstremalnej Drodze Krzyżowej chodzi o wyjście poza strefę komfortu i porzucenie jej na rzecz wyzwania. Nocna wędrówka w trudnych warunkach, fizyczny i psychiczny wysiłek na granicy wytrzymałości, a czasem już poza nią, dają pątnikom doświadczenie przekroczenia siebie, swoich ograniczeń i przyzwyczajeń, a to prowadzi ich do prawdziwej, głębokiej zmiany. – Kiedy człowiek zrobi to raz, wie, że może zrobić to znowu – tłumaczy ks. Stryczek. – To dlatego EDK jest dla wielu ludzi przełomem. Pomaga im „odpalić” w sobie zmianę, otworzyć się na Boga i drugiego człowieka.
 Ten ekstremalny wysiłek to najpierw odległość do przejścia wahająca się w zależności od osobistej kondycji się od 20 km do 80 km
 Następnym ekstremum jest nocna pora, gdy organizm nastawia się na bezruch i sen, a tu trzeba iść, często pod górę i z minimalnymi przerwami na rozważanie tekstów.
 I wreszcie pogoda zimowo-wiosenna z błotem lub z przymrozkami, tzw. „szklanką

lodową” lub deszczem. Spore odcinki dróg polnych i leśnych, możliwość spotkania dzikiej zwierzyny lub zabłądzenia
Musi być ciężko, pod górę i musi boleć. Wtedy zaczyna się modlitwa. Podobnie jak w roku ubiegłym osoby chore, starsze i bez wymaganej zaprawy zapraszamy do „duchowego pielgrzymowania” wspólnie z Radio Fara, które będzie polegać na modlitewnym przeżyciu rozważań EDK w wybranej nocnej godzinie zgodnie z pragnieniem Jezusa „Tak,
jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe" (Mt 26, 40n).

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do naszej strony internetowej opactwo.pl (zakładka PEDK – Podkarpacka Ekstremalna Droga Krzyżowa) albo do naszej informacji telefonicznej 16 621 52 24 w dni robocze od 9.00 do 16.00.
Deklaracje przejścia możliwe zarówno internetowo jak i telefoniczne.

Ekstremalna Droga Krzyżowowa ma charakter indywidualny, podczas przejścia pielgrzymi są zdani wyłącznie na własne siły. Uczestnictwo ma charakter dobrowolnej praktyki religijnej, można wziąć udział wyłącznie na własną odpowiedzialność. Zgodnie z prawem przejście ma charakter długiego spaceru.

Poruszać się można indywidualnie lub w grupach mniejszych niż 10-cio osobowe.

Zaprasza ks. Marek Pieńkowski
wraz z ekipą animatorów P-EDK z Jarosławskiego Opactwa
Wiecej informacji na:
https://opactwo.pl/pedk/
http://www.edk.org.pl/

Warto zaglądnąć także tutaj