“Trafić pod strzechy” z Narodowym Programem Trzeźwości

“Trafić pod strzechy” z Narodowym Programem Trzeźwości to zadanie publiczne finansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, które w tym roku realizował będzie Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej.

Nasze działania polegać będą na realizowaniu kampanii informacyjno – edukacyjnej dotyczącej ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu dla konsumentów i ich otoczenia z wykorzystaniem zawartości ogłoszonego dnia 13 lutego bieżącego roku Narodowego Programu Trzeźwości. Kampania przeprowadzona zostanie w oparciu o koncepcję walki ze zniewoleniem alkoholowym, kładącym cień na wolność naszej Ojczyzny – wolność, której setną rocznicę odzyskania obchodzimy w tym roku.

Dzięki mieszczącej się w siedzibie Ośrodka rozgłośni Radia Fara (radio Archidiecezji Przemyskiej) od sierpnia do listopada emitować będziemy cykl 20 audycji
radiowych polegających na prezentacji Narodowego Programu Trzeźwości. Będą one także ukazywać sposoby jego zastosowania w działaniach społecznych na rzecz profilaktyki przeciwalkoholowej. Audycje będą na bieżąco archiwizowane i udostępniane na naszej stronie internetowej pod TYM LINKIEM.

Godziny emisji audycji: środy 22.15 i piątki 13.30.

Częścią naszej kampanii będą także spotkania o tematyce odpowiadającej treści audycji z grupami aktywnych katolików w
ramach konkretnych parafii. Podczas tych spotkań spopularyzujemy Narodowy Program Trzeźwości, przedstawiając jego treści, a
także rozprowadzając egzemplarze wśród najbardziej aktywnych uczestników.

Ważnym wymiarem kampanii będą realizowane zarówno w ramach audycji jak i podczas spotkań konkursy z nagrodami. Jako nagrodę zwycięzcy otrzymają Narodowy Program Trzeźwości wzbogacony o protrzeźwościowe i niepodległościowe mnemotechniczne magnesy dekoratywne.

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Podkarpackiego

– Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

2 sierpnia 2018
1 sierpnia 2018|