Archiwum audycji wyemitowanych w ramach zadania “Trafić pod strzechy” z Narodowym Programem Trzeźwości:

Jingiel informacyjny

Audycja 1

Audycja 2

Audycja 3

Audycja 4

Audycja 5

Audycja 6

Audycja 7

Audycja 8

Audycja 9

Audycja 10

Audycja 11

Audycja 12

Audycja 13

Audycja 14

Audycja 15

Audycja 16

Audycja 17

Audycja 18

Audycja 19

Audycja 20

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Podkarpackiego

– Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie