W ROKU ARCYBISKUPA IGNACEGO TOKARCZUKA
ogłoszonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
w stulecie urodzin wielkiego Pasterza
Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Sł. B. Anny Jenke w Jarosławiu
oraz Ośrodek Myśli Prymasa Tysiąclecia
mają zaszczyt zaprosić na
SESJĘ POPULARNONAUKOWĄ UPAMIĘTNIAJĄCĄ OSOBĘ I DZIEŁO
ARCYBISKUPA IGNACEGO TOKARCZUKA

która odbędzie się 1 lutego 2018 roku w gmachu Jarosławskiego Opactwa

● 09.00 Msza Święta w Kolegiacie
● 10.15 Rozpoczęcie Sesji
● 10.30 Otwarcie Izby Pamięci
● 10.30 Referaty i dyskusja
● 12.30 Koncert organowy
● 13.00 Przerwa obiadowa
● 13.30 Referaty i dyskusja
● 16.00 Zakończenie

Wśród prelegentów m.in.: ks. bp Edward Frankowski, ks. prof. dr hab. Józef
Wołczański, ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec, prof. dr hab. Sabina Bober,
prof. dr hab.Wacław Wierzbieniec oraz wielu świadków życia Arcybiskupa.

Na organach jarosławskiego opactwa zagra prof. dr hab. Marek Stefański
z Akademii Muzycznej w Krakowie.

Patronat honorowy:
J.E. Ks. Abp Adam Szal ˗ Metropolita Przemyski o.ł.

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

J.M. Sylwester Czopek – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Osoby, które posiadają w swoich zasobach pamiątki dotyczące abpa Ignacego
Tokarczuka, prosimy o rozważenie możliwości przekazania ich do otwieranej
Izby Pamięci Arcybiskupa.

RSVP ASAP
opactwo@opactwo.pl; 166215224; 505902862 (noclegi); ul. Benedyktyńska 5; 37-500 Jarosław

 

Program szczegółowy:

Program Konferencji

9.00 Msza św. w Kolegiacie Bożego Ciała pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Edwarda Frankowskiego, podczas której homilie wygłosi J.E. Ks. Bp Stanisław Jamrozek; Plac Księdza Piotra Skargi

10.00 Otwarcie Izby Pamięci Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w gmachu Jarosławskiego Opactwa

10.15 Ks. bp dr Edward Frankowski, Doświadczenia stalowowolskie w całościowym podejmowaniu problemów duszpasterskich i ich rozwiązywanie

10.35 Prof. dr hab. Wacław Wierzbieniec, Ksiądz Arcybiskup Ignacy Tokarczuk jako rzecznik praw człowieka i demokratycznych przemian w drugiej połowie lat 70. I w latach 80. XX wieku.

10.55 Ks. prof. dr hab. Józef Wołczański, Relacje abp. Ignacego Tokarczuka ze Stolicą Apostolską.

11.15 Dr hab. Sabina Bober, Inwigilacja wystąpień publicznych biskupa Ignacego Tokarczuka przez władze bezpieczeństwa

11.35 Dr Antoni Tokarczuk, Człowieka rozwój zrównoważony w rozumieniu Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

11.55 Dyskusja

12.15 Koncert organowy w kościele rektoralnym p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Opactwie

13.00 Przerwa obiadowa

13.30 Dr Grażyna Ryba, Świątynie w pejzażu symbolicznym miasta socjalistycznego. Z dziejów walki biskupa Ignacego Tokarczuka o kościoły dla Rzeszowa

13.50 Ks. dr Jan Gołąb, Realizacja postanowień soborowych w diecezji przemyskiej przez Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

14.10 Ks. Prałat Kazimierz Kaczor, W posłudze duszpasterskiej dla NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych

14.30 Ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec, Adam Pęzioł, Arcybiskup Ignacy Tokarczuk – kaznodzieja pod specjalnym nadzorem

14.50 Siostry Służebniczki NMP, Związki Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek NMP (Starowiejskich)

15.10 Dr Stanisław Tokarczuk, Komentarz do filmu „Ksiądz Arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Człowiek wielkich czynów”

15.30 Film „Ksiądz Arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Człowiek wielkich czynów”

15.50 Dyskusja i zakończenie sesji

Organizatorzy: Ks. Stanisław Nabywaniec, Adam Pęzioł, Ks. Marek Pieńkowski

Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
wdk rzeszow