W dniach od 14 do 17 listopada 2018 r. w naszym domy kapłani naszej diecezji przeżywali coroczne rekolekcje kapłańskie. Tegorocznym ćwiczeniom duchownym przewodził ks. Rafał J. Sorkowicz SChr. Urodził się 6 września 1978 roku w Braniewie, na Warmii. Ukończył szkołę Podstawową w Lipowinie i braniewskie Liceum Ekonomiczne. W 1998 roku rozpoczyna studia filologii polskiej w Szczecinie. W rok później wstępuje do zgromadzenia zakonnego księży i braci chrystusowców. W roku 2005 składa profesję wieczystą w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej. W roku 2006 kończy w Poznaniu studia filozoficzno-teologiczne, broniąc pracę magisterską z teologii patrystycznej p.t. „Metafory Maryi i ich sens teologiczny w wybranych pismach św. Efrema Syryjczyka”. W tym samym roku przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk ks. abpa Stanisława Gądeckiego. Po święceniach przez rok sprawuje posługę duszpasterską w Parafii Matki Bożej Bolesnej w Chociwlu. W latach 2007- 2010 posługuje w szczecińskim Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Od roku 2010  duszpasterzował w Parafii św. Józefa w Stargardzie. Sprawował tam opiekę nad Duszpasterstwem Młodych „Wieczernik” oraz Odnową w Duchu Świętym. Pracował też jako katecheta w stargardzkim Centrum Edukacji Licealnej. W 2011 roku zostaje mianowany przez ks. abpa Andrzeja Dzięgę duszpasterzem studentów w Stargardzie. Jest członkiem Rady d.s. Nowej Ewangelizacji, powołanej przez ks. abpa Andrzeja Dzięgę. Przed rokiem został proboszczem w Parafii św. Michała w Dobrzanach, diecezja szczecińsko-kamieńska.

Jego główne pasje: literatura polska i obca (Słowacki, Miłosz, Herbert, Suskind), muzyka (klasyczna), teologia (ks. J. Szymik, Hans Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger), patrystyka (czyli historia i teologia Ojców Kościoła), oraz poezja (sam pisze wiersze). Miłośnik twórczości G.K. Chestertona, P. Suskinda oraz C.S. Lewisa. Felietonista „Dziennika Stargardzkiego”. Publikuje też teksty na portalu Fronda.pl oraz kapłani.com.pl.