1. i 2. listopada każdy może zyskać odpust zupełny za siebie lub za zmarłych nawet bez nawiedzenia cmentarza. Należy w świątyni odmówić Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz jakąkolwiek modlitwę w intencjach Ojca Świętego. Warunkiem jest, jak wiemy, wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do sakramentu pojednania i pokuty (można wcześniej!) oraz przyjęcie Komunii sakramentalnej. W naszym kościele spowiadamy codziennie rano i wieczorem oraz dodatkowo od 9:00 do 11:00.

2. listopada Dzień Zaduszny – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Święte za zmarłych o 7:00, o 10:00, o 17:30 i o 22:00. Po wieczornej Mszy różańcowa procesja za zmarłych.

W intencji dusz wypomnianych od soboty (2 listopada) śpiewamy codziennie Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Za udział w tym nabożeństwie można zyskać odpust zupełny ofiarując go np. za kogoś z bliskich zmarłych. Osoby wypisane na kartkach z wypominkami mają udział w naszych modlitwach nie tylko w dzień odczytania, ale we wszystkich modlitwach od momentu złożenia kartki, aż do końca tego miesiąca.

Przez cały listopad zyskuje się odpust za pobożne nawiedzenie cmentarza pod zwykłymi warunkami. Od 1. do 8. listopada odpust jest zupełny, a w pozostałe dni cząstkowy.