Za nami już pierwszy koncert z Cyklu koncertów „Muzyka organowa w Jarosławskim Opactwie”, który jest integralną częścią Festiwalu „Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze i Kościołach Rzeszowa”. Cykl jarosławski odbywa się już po raz ósmy.

Głównymi sponsorami festiwalu rzeszowskiego są Województwo Podkarpackie oraz firma paliwowa Watkem. Przed dwoma laty festiwal został rozszerzony o nowy, bardzo dobry instrument w bazylice starowiejskiej. Efektem ubocznym tego rozszerzenia mogło być wygaszenie cyklu jarosławskiego. Na szczęście na wysokości zadania stanęły władze naszego miasta: Pan Burmistrz, który podjął odpowiednie decyzje oraz Rada Miasta, która głosowała nad budżetem.

Dzięki temu wysłuchaliśmy pierwszego koncertu, a drugi przed nami (21 lipca). Dominantą każdego z nich jest oczywiście muzyka organowa. Towarzyszyły jej utwory wokalne. Wykonawcami są renomowani artyści z Polski.

W pierwszym koncercie na organach Jarosławskiego Opactwa zagrał Profesor Marek Stefański z Akademii Muzycznej w Krakowie, dyrektor całego festiwalu. Wystąpił z nim wybitny polski tenor, prof. Piotr Kusiewicz.

Profesor Marek Stefański należy do grona najbardziej aktywnych artystycznie polskich organistów, również na arenie międzynarodowej. Urodzony w roku 1969 w Rzeszowie, ukończył studia w krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie organów prof. Joachima Grubicha, otrzymując w 1994r. dyplom z wyróżnieniem. W latach 1996 – 2007 był organistą krakowskiej Bazyliki Mariackiej. W roku 2013, na podstawie rozprawy naukowej oraz monografii płytowej poświęconych muzyce organowej kompozytorów krakowskich II połowy XX wieku, uzyskał w Akademii Muzycznej w Krakowie tytuł doktora habilitowanego.

Obecna była wśród nas jego małżonka Agnieszka Radwan-Stefańska, któa jest również absolwentką klasy organów krakowskiej Akademii Muzycznej. Mieszkają w Krakowie. Od 2008 roku są rodzicami syna Maksymiliana. Pani Agnieszka założyła i prowadzi Fundację Promocji Kultury i Sztuki Ars Pro Arte, która zajmuje się stroną organizacyjną rzeszowskiego festiwalu i naszego jarosławskiego cyklu.

Profesor Piotr Kusiewicz jest specjalistą w zakresie wykonawstwa muzyki baroku oraz klasycyzmu. Kreuje partie tenorowe w dziełach oratoryjnych oraz wykonuje liczne recitale wokalne z towarzyszeniem fortepianu i organów. Jest wielce zasłużonym propagatorem muzyki polskiej, zwłaszcza współczesnej, często wykonując kompozycje jemu dedykowane.

Podczas koncertu, w jego końcowej części, zabrzmiała właśnie polska współczesna muzyka wokalno-organowa. Były to pieśni sakralne Henryka Mikołaja Góreckiego napisane do tekstu znanego krakowskiego poety Marka Skwarnickiego oraz cztery pieśni Stanisława Kwiatkowskiego – wieloletniego organisty Archikatedry w Oliwie, wielce zasłużonego dla polskiej muzyki kościelnej.

Współwykonawca koncertu prof. Piotr Kusiewicz jest także zasłużonym pedagogiem polskich uczelni muzycznych. Wykłada w akademiach muzycznych w Gdańsku, Bydgoszczy i w Krakowie. Prowadzi szereg kursów mistrzostwa wokalnego w różnych ośrodkach akademickich i operowych Polski. Obok studiów wokalnych ukończył również klasę fortepianu w gdańskiej Akademii Muzycznej. Jest więc muzykiem wszechstronnie wykształconym i te wartości przekazuje swoim studentom, którzy liczne starają się, aby kształcić się pod jego kierunkiem. Znanym polskim śpiewakiem operowym i oratoryjnym był także ojciec pana Piotra – Jan Kusiewicz.

Na program pierwszego koncertu, oprócz wspomnianych dzieł polskich kompozytorów współczesnych, złożyły się dawne molodie hiszpańskie, pieśni Johanna Sebastiana Bacha, a także dzieła francuskich, austriackich i niemieckich romantyków. Jako solowe utwory organowe zabrzmiały staropolskie kompozycje z XIV wieku, muzyka niemieckiego baroku oraz polska literatura organowa XIX wieku, w postaci wariacji Mieczysława Surzyńskiego na temat polskiej pieśni „Boże w dobroci”. Program koncertu obejmował zatem siedem stuleci dziejów muzyki europejskiej.

Kolejny koncert już za tydzień (21 lipca 2018 r., godz. 18.00), w którym usłyszymy: GABRIELA KLAUZA organy, WIESŁAW SIEWIERSKI baryton.