Od kilku tygodni rozpoczęliśmy renowację (a w większości całkowitą wymianę) kapliczek różańcowych, znajdujących się na terenie naszego parku. Z upływem lat drewniane kapliczki mocno zostały uszkodzone i konieczna była wymiana tych drewnianych elementów. Dodatkowo pojawią się dachówki i metalowe okucia. Dotychczas poświęciliśmy 5 z dwudziestu, a kolejne trzy kapliczki pojawią się do końca czerwca na swoich miejscach. Ludzi dobrej woli prosimy o wsparcie tego koniecznego dzieła.