24 stycznia w Jarosławiu odbyły się IX Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. O godzinie 10.00 w naszym kościele rozpoczęło się nabożeństwo w intencji Ofiar Holokaustu z Podkarpacia, podczas którego odczytane zostały nazwiska Polaków zamordowanych za ratowanie Żydów oraz Żydów, którzy zginęli wraz z nimi. W nabożeństwie uczestniczył ks. bp Stanisław Jamrozek, władze Jarosławia, ocaleni z Holokaustu i ich krewni oraz mieszkańcy miasta. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości udali się pod mur rozstrzelań, by w symbolicznym miejscu straceń zapalić znicze i uhonorować ofiary Holokaustu.

Druga część uroczystości odbyła się w auli naszego domu. Młodzież z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu zaprezentowała program słowno-muzyczny oraz prezentację multimedialną „Żydzi jarosławscy w dwudziestoleciu międzywojennym”. Jednym z kluczowych punktów uroczystości były świadectwa i relacje ocalonych z Holokaustu i ich rodzin. Na zakończenie uroczystości miał miejsce akcent muzyczny w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Jarosławiu.

W tym samym dniu, w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, odbyło się spotkanie z Leą Dror Batalion (Uniwersytet w Hajfie, Izrael) – „Z historii podkarpackich Żydów. Ocaleni, ratujący, badacze problematyki Holokaustu” oraz „Juda Roth – z Jarosławia do Hajfy. Rola, jaką Szkoła Masada odegrała w historii jego przetrwania.”

Zapraszamy do nagrań dźwiękowych i galerii w RADIO FARA