Kolejny już raz został zorganizowany w naszym mieście Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Święto obchodzone również od kilku lat w Jarosławiu, skupia co roku uczestników wokół miejsc pamięci związanych z bohaterami obu narodów oraz jest okazją do podejmowania wspólnych, ciekawych inicjatyw. Tegoroczna uroczystość z udziałem dr hab. Adrienne Kőrmendy – Konsul Generalnej Węgier w Krakowie oraz prof. dr Istvána Kovácsa – Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia została zorganizowana 25 marca. Wieczorem w Kawiarence Benedyktyńskiej spotkali się węgierscy goście.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy p. Artura Dobruckiego z p. Zofią Bieńkowską z Muzeum Kamienicy Orsettich w Jarosławiu, 6 kwietnia 2017 roku umieszczonej w archiwum Radia Fara:

Tajemnica pochówku Hetmana Jana Karola Chodkiewicza w Jarosławskim Opactwie

fot. Z.B.K „ARKADY” J-w. www.zbkarkady.pl