Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym!
Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym?

Święta Rodzina była napełniona Duchem Świętym.
Każdy z nas otrzymał Ducha Świętego na Chrzcie, na Bierzmowaniu…

Ale czy od tego czasu, nie musiał ON zrobić miejsca tylu ważniejszym
dla nas sprawom, że pozostał MU tylko skrawek naszej świadomości,
serca, życia…?

Boże Narodzenie 2017 i cały Nowy Rok  2018 niech będzie uśmiechem
losu, wykorzystaną szansą, abyśmy oddali MU więcej niż w nas ma, aby
miał szansę nas napełniać.

O to prosimy i o to się pomodlimy

 

Odpowiedzialni w Jarosławskim Opactwie za Ośrodek Kultury i Formacji
Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke, Rektorat Kościoła
św. Mikołaja, Przystań św. Benedykta, Studio Radiowe Ave Maria i
Kawiarenkę Benedyktyńską