„Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. Trzy dni paschalne rozpoczynają się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, szczyt swój osiągają w Wigilię Paschalną, a kończą się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania” (Kalendarz Rzymski, nr 18-19). Nie są to więc dni przygotowania do uroczystości paschalnej, ale już sam obchód Paschy Chrystusa Pana przez udział w Jego Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu.

Wieczornym uroczystościom w naszym kościele przewodniczył Ks. Stanisław Zbojnowicz, a homilię wygłosił Ks. Rafał Wojdyła.
Wszystkim za modlitwę i dobre słowo dziękujemy.

Kapłani z Jarosławskiego Opactwa Pobenedyktyńskiego