V Dzień Przyjaźni Polaków, Węgrów i Siedmiogrodzian
w Jarosławskim Opactwie, a w nim:

Zapraszamy na godzinę 18:00

  • Odsłonięcie Kopijnika wzniesionego ku pamięci Księcia Franciszka II Rakoczego z udziałem Przewodniczącego Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego László Kövérem
  • Prezentacja wnętrz odnowionej po pożarze baszty, która ma być nazwana imieniem Księcia Franciszka II Rakoczego
  • Otwarcie wystawy z Siedmiogrodu: „Bp Áron Márton w służbie dla społeczeństwa” – Báthory-Bem Cultural Organization
  • Prezentacja wystawy z Jósa András Múzeum z Nyíregyháza: „Związki Księcia Franciszka II Rakoczego z Polską”
  • Otwarcie wystawy z Jósa András Múzeum z Nyíregyháza: „Związki pomiędzy rodem Kallay a Kościołem Rzymskokatolickim w XX w.”
  • W ramach całego Jarmarku będzie można spotkać wystawców z Węgier i skosztować węgierskich potraw