Zmarł dobrodziej Opactwa. Fundator renowacji obrazu Serca Jezusowego i baszty nr 5 – ks. prof. Tadeusz Zasępa

Urodził się 23 kwietnia 1946 r. w Radziejowicach koło Radomska. Był kapłanem diecezji częstochowskiej, który poprzez studia, a później pracę związał się z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie m.in. kierował Referatem Współpracy z Zagranicą i Katedrą Współczesnych Form Przekazu Wiary w Instytucie Teologii Pastoralnej.

Należał do polskich i zagranicznych towarzystw naukowych oraz otrzymał wiele znaczących odznaczeń i nagród. Był dydaktykiem lubianym i cenionym przez studentów, promotorem licznych prac magisterskich i doktorskich dotyczących między innymi problematyki współczesnych mediów.

Założył lubelską edycję tygodnika „Niedziela” oraz Katolickie Radio Lublin, którym kierował w latach 1993-1995. W latach 2008-2014 był rektorem Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku na Słowacji, z którym był związany do śmierci.

Jego pogrzeb odbędzie się 25 września w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ružomberku, na Słowacji.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie…