Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu to święto uchwalone 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. Jest ono również okazją do przypomnienia o tych, którzy oddali swoje życie ratując przedstawicieli Narodu Wybranego.

Po raz kolejny w obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu włączyli się mieszkańcy Jarosławia. Wśród gości przybyłych na uroczystość był m.in. ks. bp. Stanisław Jamrozek oraz proboszcz parafii greckokatolickiej w Jarosławiu ks. Krzysztof Błażejewski. O godzinie 10.00 w kościele pw. św. Stanisława i św. Mikołaja przy Jarosławskim Opactwie rozpoczęło się specjalne nabożeństwo, mające na celu przypomnienie Ofiar Holokaustu z Podkarpacia, szczególnie z Jarosławia i okolic. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do symbolicznego miejsca kaźni przy murach Jarosławskiego Opactwa.

O godzinie 11.00 w Auli Opactwa uczestnicy mogli wysłuchać świadectw i relacji osób ocalonych z Holokaustu i ich rodzin, a także zapoznać się z wystawą fotograficzną „Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu – 2008-2016” autorstwa Joanny Elżbiety Potaczek z PWSTE w Jarosławiu.

Warto pamiętać o tych, którzy nie wahali się poświęcić swojego życia, by ocalić życie innych. Wszak „naród, który nie zna swej historii skazany jest na jej powtórne przeżycie”.

Archiwum dźwięków na przemyska.pl