W dniach 12-14 lutego 2016 r. (początek ferii) w Jarosławskim Opactwie miały miejsce dni formacyjne dla członków wspólnot Odnowy w Duchu Świętym. Pierwszy weekend formacyjny odbywał się w formie rekolekcyjno-warsztatowej i jak sama nazwa wskazuje jego treści dotyczyły ważniejszych kwestii, którymi winna żyć i na co dzień posługiwać się Odnowa. Zapewne te dni ubogacą zarówno „długoletnich weteranów”, jak i początkujących na tej drodze, by lepiej  realizować swoją drogę do świętości.