Przez cały Wielki Post Roku Pańskiego 2016, naszym pasyjnym zamyśleniom przewodniczył Rektor kościoła Św. Mikołaja – ks. prał. Marek Pieńkowski. W tym czasie skupienia zapraszamy do medytowania Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, także dzięki tym pasyjnym kazaniom.

Pierwsza niedziela Wielkiego Postu

 

Druga niedziela Wielkiego Postu

 

Trzecia niedziela Wielkiego Postu

 

Czwarta niedziela Wielkiego Postu

 

Piąta niedziela Wielkiego Postu

 

Szósta niedziela Wielkiego Postu