„Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!».” /J 21,7/ *
Na otwarte rekolekcje ewangelizacyjne zaprasza Wspólnota Matki Miłosierdzia posługująca przy Jarosławskim Opactwie.