Przez pierwsze dwa tygodni sierpnia w naszym domu swoje wakacyjne rekolekcje przeżywają rodziny Domowego Kościoła z diecezji bielsko-żywieckiej. W rozmowie podczas audycji radiowej w cyklu „Przy obiedzie o rodzinie”, opowiadali o swojej dordze w Domowym Kościele, o wychowaniu, wzajemnym szacunku, podawali receptę szczęśliwego małżeństwa oraz dlaczego taka forma spędzania wakacji.

Zapraszamy do archiwum Radia FARA