Tegoroczny 25. Festiwal Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze i Kościołach Rzeszowa jest jubileuszową edycją tego wydarzenia kulturalnego. Zwyczajowo okoliczność taką określa się dostojnym mianem srebrnego jubileuszu.
Festiwal powstał w roku 1991, bezpośredni po wizycie w Rzeszowie Ojca Świętego Jana Pawła II, z inicjatywy ówczesnego proboszcza rzeszowskiej katedry (wówczas Parafii NSPJ) księdza infułata Stanisława Maca. Jego zasługi dla tego dzieła nie sposób przecenić. Na program dotychczasowych 24 edycji Festiwalu złożyło się 175 koncertów w Rzeszowie oraz 17 w ramach cyklu towarzyszącego Muzyka Organowa w Jarosławski Opactwie, realizowanego od roku 2011. Wystąpiło ponad 100 organistów, niemal tyle samo innych solistów-instrumentalistów oraz wokalistów, a także 23 zespoły orkiestrowe i chóralne. Byli to artyści z większości krajów Europy, a także z USA oraz Azji. Festiwal, zapoczątkowany w rzeszowskiej katedrze, objął swoim zasięgiem 8 kościołów Rzeszowa, zarówno zabytkowych jak również nowoczesnych oraz dwa inne miasta na terenie Podkarpacia: Jarosław i Sędziszów Małopolski ( w roku 2011)..
Od początku organizatorem Festiwalu jest Parafia Katedralna w Rzeszowie. Jego realizacja jest możliwa dzięki dotacjom finansowym udzielanym przez Gminę Miejską Rzeszów, Województwo Podkarpackie oraz podmioty gospodarcze, z których do dziś pozostały dwa: Elektromontaż Rzeszów SA oraz Watkem Spółka z o.o. Nie bez znaczenia dla promocji Festiwalu pozostaje od początku zaangażowanie Polskiego Radio Rzeszów SA oraz rzeszowskich Nowin. Nie sposób nie wspomnieć o życzliwości, którą od początku otaczają Festiwal rzeszowscy biskupi: pierwszy ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej ks. Bp. Kazimierz Górny oraz ks. Bp. Jan Wątroba – obecny ordynariusz rzeszowski, kolejni prezydenci miasta, a także wojewodowie i marszałkowie Województwa Podkarpackiego. Nieocenionym bogactwem Festiwalu jest jego Publiczność, której serdeczność artyści zaproszeni do udziału w festiwalowych koncertach głoszą daleko poza granicami Rzeszowa.
Tegoroczna edycja Festiwalu zamyka ćwierćwiecze jego historii w dotychczasowej formule programowej i organizacyjnej. Odbędzie się 8 koncertów w Rzeszowie oraz 4 w Jarosławskim Opactwie. Dominantę programów koncertów będzie stanowiła muzyka organowa, która stanie się także wspólnym mianownikiem dla kameralistyki instrumentalnej, sztuki wokalnej i słowa poetyckiego. W rzeszowskich kościołach: katedrze, bazylice Bernardynów, Św. Krzyża, Wniebowzięcia NMP w Zalesiu oraz w Jarosławskim Opactwie, oprócz polskich wykonawców, wystąpią artyści z Niemiec, Austrii, Włoch i Korei Południowej.
Serdecznie zapraszam wszystkich Szanownych Państwa do udziału w koncertach XXV Jubileuszowego Festiwalu Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze i Kościołach Rzeszowa oraz w ramach cyklu towarzyszącego Muzyka Organowa w Jarosławskim Opactwie. Niech muzyka niezmiennie łączy i buduje mosty ponad granicami państw i kultur. Niech głosi Chwałę Boga i przynosi pożytek człowiekowi.

Marek Stefański, dyrektor artystyczny Festiwalu

RZESZÓW 2016 jpg