Patrzymy w niebo, widzimy wiele gwiazd, ale kiedy nadchodzi słońce, rano, przy dużym świetle, gwiazdy nie są widoczne. Takie jest miłosierdzie Boga: wielkie światło miłości, czułości. Bóg nie przebacza za pomocą dekretu, ale miłosnym dotykiem, opatrując nasze rany grzechu. Ponieważ On jest zaangażowany w przebaczenie, jest zaangażowany w nasze zbawienie.
Papież Franciszek

 

Drodzy Przyjaciele Jarosławskiego Opactwa

Przed nami Boże Narodzenie i kolejny rok,
rok poszukiwania źródła naszej wiary ojczystej i osobistej;
rok odkrywania Miłości, której pełnia jest w Bogu,
rok doświadczania Boga, który jest Źródłem Miłosierdzia.

Niech przytoczone słowa Franciszka będą wyrazem naszej wdzięczności zapisanej w najszczerszych życzeniach doświadczania owego „dotyku” Boga w Waszych sercach, domach i rodzinach.