Szanowni Państwo!
W czwartek dwudziestego trzeciego lipca bieżącego roku przeżyliśmy pożar baszty południowo-zachodniej obwarowań Jarosławskiego Opactwa.
Sytuacja była na pewno dramatyczna, nie zakończyła się jednak tragedią dzięki Panu Bogu oraz wielu ludziom:

  • przede wszystkim nikomu nic się mnie stało;
  • po drugie pożar nie przeniósł się na budynki sąsiednie;
  • po trzecie zniszczone zostały tylko elementy drewniane, które i tak były do wymiany w zaplanowanym za kilka lat remoncie.

Jesteśmy bardzo wdzięczni osobom, dzięki którym tak a nie inaczej zakończyło się to zdarzenie.
Najpierw studentom AGH którzy zauważyli ogień i prawidłowo na to zareagowali (mgr inż. Wojciech Matwij , mgr inż. Mateusz Jabłoński, Agnieszka Ochałek, inż. Roksana Opielińska, inż. Marta Sobstyl).
Następnie wszystkim strażakom (nie znanym nam z imienia i nazwiska, nawet z jednostek macierzystych), którzy pokonali wszystkie przeszkody (wąska brama, dostęp do wody itp.) i profesjonalnie przeprowadzili akcję gaśniczą oraz zabezpieczającą.
Policji za zabezpieczanie akcji oraz wykrycie przyczyn pożaru.
Służbom energetycznym za kryzysową obsługę instalacji i zasilania.
Dziękujemy także osobom, które wykorzystując swoje doświadczenie i fachową wiedzę pomogły nam ocenić skutki pożaru i wskazały dalsze postępowanie:

  • z Urzędu Miasta Jarosławia: pani Jadwidze Stęchły, p. Markowi Bajdakowi, p. wiceburmistrzowi Marcinowi Zaborniakowi;
  • z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków pani Małgorzacie Schild oraz pani Danucie Domaradzkiej-Kozioł;
  • z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego pani Małgorzacie Schneider-Dutko, pani Sylwii Kopystyńskiej, panu Jerzemu Blicharzowi;
  • ekspertom od ratowania zabytków: pani Teresie Piekarz, pani Zofii Bieńkowskiej, panu Bronisławowi Bulińskiemu, panu Stanisławowi Machale.

 Jesteśmy też wdzięczni za okazaną błyskawicznie solidarność: panu burmistrzowi Waldemarowi Paluchowi, panu Zbigniewowi Możdżeniowi oraz panu Rafałowi Młynarskiemu.
Dziękujemy także wszystkim dobrodziejom, którzy w ciągu kilku ostatnich dni przekazali osobiście lub przelewem pierwsze wpłaty na rzecz odbudowy zniszczonej baszty. Wymieńmy wśród nich: Leonię,, Krzysztofa, Piotra, Łukasza, Janinę i Kazimierza, s. Teresę, Bogusława, Jolantę, Jana, siostry benedyktynki, Małgorzatę i Jerzego oraz ofiary anonimowe. Miejscowości wpłat: Jedlicze, Września, Zarzecze, Dębina, Jarosław, Kraków, Brzozów. I wysokości wpłat: 30,50, 100, 200, 500 a nawet 1000 zł.
Na koniec wspomnijmy jeszcze media, które życzliwie zrelacjonowały nasze problemy: Radio Fara, TVP Rzeszów, Nowiny, Ekspres Jarosławski, Supernowości, Życie Podkarpackie, Gazeta Jarosławska, EKAI, Gazeta w Rzeszowie, Kontakt 24 itd.
Wdzięczni za to wszystko w sobotę 25 lipca i w czwartek trzydziestego lipca o godzinie 17.30 ofiarowaliśmy w Waszej intencji Msze Święte wieczorne. Wiadomo, że z uwagi na Wasze obowiązki zawodowe czy rodzinne nie byliśmy w stanie zgromadzić Was w jednym miejscu, ale tym bardzie duchową łącznością w modlitwie obejmowaliśmy Każdego z Was i Wasze Rodziny.
A jeżeli czyjaś pomoc nie została tutaj przez nas zauważona lub wyartykułowana, to u Pana Boga będzie policzona podwójnie.

Marek Pieńkowski